Σχετικά με μας

Ecosolutions

Ecosolutions for you…

Η ηλιακή, αιολική, γεωθερμική ενέργεια είναι από τις πιο διαδεδομένες και γνωστές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας, φυσικό αέριο)των οποίων τα αποθέματα στη γη είναι περιορισμένα, η ενέργεια των ΑΠΕ είναι ανεξάντλητη.

Η ανεξάντλητη ενέργεια των ΑΠΕ όμως κοστίζει και αυτή χρήματα και αποτελεί μια επένδυση που θα πρέπει πάντα να κάνει απόσβεση και να αποφέρει κέρδος.

Τα σωστά υλικά σε συνδυασμό με την σωστών προδιαγραφών εγκατάσταση και συντήρηση εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της επένδυσης και την διάρκειά της.

Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί τις περισσότερες φορές σημαντικότερη αλλά και αποδοτικότερη επένδυση σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας.

Όταν για παράδειγμα θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για μία εγκατάσταση, πρώτο μας μέλημα θα είναι να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και μετά να επιλέξουμε τον τρόπο και το σύστημα παραγωγής αυτής.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στον Φωτισμό, ψύξη – θέρμανση – κλιματισμό, παραγωγή και επεξεργασία νερού, μεταφορές, αποτελούν τομείς όπου η εταιρεία μας επενδύει καθημερινά, σε έρευνα και ανθρώπινο δυναμικό για να προσφέρει, σήμερα αλλά και αύριο τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες της.