Φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, αλλά και σε σχέση με άλλες μορφές ΑΠΕ.

Μπορούν να εγκατασταθούν επάνω σε κτίρια και λόγω της αθόρυβης λειτουργίας τους και του μικρού τους όγκου.

Λόγω του υψηλού ηλιακού δυναμικού της Ελλάδας έχουν μεγάλο πεδίο εφαρμογής σε όλες της περιοχές της χώρας ενώ προσφέρουν σταθερή και προβλέψιμη παραγωγή ρεύματος.

Η επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί απόλυτα προβλέψιμη και σίγουρη επένδυση.

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα

Οι ανάγκες της εποχής που διανείουμε είναι διαφορετικές από το παρελθόν και η εταιρεία μας ακολουθώντας τις απαιτήσεις των πελατών της για ενεργειακή αυτονομία έχει σχεδιάσει και κατασκευάζει τα αυτόνομα / backup συστήματα ecobox.

  • Εύκολη εγκατάσταση
  • Εύκολη χρήση
  • Χαμηλό κόστος
  • Υψηλή αξιοπιστία
  • Εύκολη μεταφορά
  • Αναβαθμίσιμα ανάλογα με τις ανάγκες σας
  • Αυτόνομη και υβριδική λειτουργία
  • Λειτουργούν και ως σύστημα Backup
  • Περισσότερες πληροφορίες