Ανεμογεννήτριες

Η παραγωγή ενέργειας με χρήση ανεμογεννητριών προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ.

Υπάρχουν πολλών ειδών ανεμογεννήτριες οι οποίες κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες :

Οριζοντίου άξονα

των οποίων ο δρομέας είναι τύπου έλικα και βρίσκεται συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του εδάφους

Κατακόρυφου άξονα

των οποίων ο δρομέας παραμένει σταθερός και είναι κάθετος προς την επιφάνεια του εδάφους

Η απόδοση μιας ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος της και την ταχύτητα του ανέμου .

Το μέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει και ποικίλει από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικά εκατομμύρια Watt.

Παρόλο που δεν υπάρχει κανένας καθοριστικός λόγος, εκτός ίσως από την εμφάνιση, και το κόστος κατασκευής, στην αγορά έχουν επικρατήσει αποκλειστικά οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα.

Η εταιρεία μας βρίσκετε σε διαρκή αναζήτηση λύσεων, κατάλληλων για την απαιτούμενη ενεργειακή αυτονομία.

Το τμήμα R&D της EcoSolutions ερευνά και ελπίζουμε, ότι το επόμενο διάστημα να δώσει στην αγορά, μια ανεμογεννήτρια καθέτου άξονα, κατάλληλη για κτήρια.