Υπηρεσίες

Γνωρίζοντας τη μέγιστη σημασία που σταδιακά αποκτά η ενεργειακή αυτονομία, αλλά και η μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντι στις επερχόμενες γενεές, εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας:

  • Ενημέρωση για διαδικασίες αδειοδότησης και εγκατάσταση συστημάτων.
  • Εκπόνηση μελετών και ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών συστημάτων.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανεμογεννητριών.
  • Μικρά υδροηλεκτρικά έργα.
  • Κατασκευή συστημάτων συμπαραγωγής θέρμανσης-ηλεκτρισμού.

Η μεγάλη εμπειρία της EcoSolutions, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες συνεργασίας που έχει προσάψει, με επιλεγμένους συνεργάτες, στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της επιτρέπει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στο συγκεκριμένο τομέα.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η EcoSolutions ΕΠΕ, περιλαμβάνουν λεπτομερή σχεδιασμό και εφαρμογές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή ιδιώτες.

Η εταιρεία μας, με την προσεκτική επιλογή των τεχνολογιών και την επαγγελματική συνέπεια που τη διακρίνει, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μέσω της εξοικείωσης και εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων και δραστηριοτήτων, που καλύπτουν όλο το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η πρόθεσή μας είναι η στενή συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή ιδιώτη, η σωστή καθοδήγησή της και η εξυπηρέτηση διαφόρων λειτουργικών αναγκών με συστήματα χωρίς φθορές, ελάχιστη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής.